==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Kết quả tìm kiếm cho "ve-quan-lan-xem-dao-roi"

Sản phẩm
Trang:
Tin tức
  • Về Quan Lạn Xem Đào Rơi

    Xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn) vốn rất nổi tiếng với con sá sùng, nghề đào sá sùng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 80% phụ nữ trong xã. Thế nhưng ở Quan Lạn còn một loài nhuyễn thể nữa cũng mang lại lợi ích không kém cho người dân, đó là con rơi. Và nếu đào sá sùng chủ yếu là công việc của phụ nữ, thì đào rơi lại tạo việc làm cho khoảng 60% nam thanh niên trong xã...Rơi là loài nhuyễn thể có môi trường sống gần giống như sá sùng, nhưng hình dáng thì hơi khác, trông như con rết hay con rươi ở vùng đồng bằng. Cũng như sá sùng, rơi tập trung nhiều ở 2 xã Minh Châu, Quan Lạn của huyện Vân Đồn.

    Đã xem: 1410

    Về Quan Lạn Xem Đào Rơi

Trang: 1
Kết quả liên quan :
du lịch vietsense ảnh 1
du lịch vietsense ảnh 2