==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Kết quả tìm kiếm cho "mieu-quan-lan"

Sản phẩm
Trang:
Tin tức
  • Miếu Quan Lạn
    Quan Lạn có bốn ngôi miếu, đó là miếu Cao Sơn, miếu Đức Ông, miếu Sao Ơn và miếu Đồng Hồ. Miếu Sao Ơn và miếu Đức Ông, Miếu Đồng Hồ là nơi thờ ba anh em tướng lĩnh họ Phạm  đã tham gia chiến đấu trong trận đánh giặc Nguyên Mông thế kỷ XIII và các ông đã hy sinh ngay trên vùng biển Quan Lạn. Xác của ba ông đã trôi dạt vào bờ ở ba nơi: Sao Ơn, Đồng Hồ, Bến Đình như vị trí miếu thờ ba ông ngày nay.
     
    Đã xem: 1418

    Miếu Quan Lạn

Trang: 1
Kết quả liên quan :
du lịch vietsense ảnh 1
du lịch vietsense ảnh 2