==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Quan Lạn- Ngày 15/12 vào lúc 15 giờ chiều, công ty Điện lực Quảng Ninh đã chính thức đóng điện đường dây 22kV dài 24km và 10 trạm biến áp 22/0,4kV đưa điện lưới ra hai xã đảo Quan Lạn và Minh Châu thuộc huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là sự kiện nằm trong dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho năm xã đảo của huyện Vân Đồn với tổng mức đầu tư là 305 tỷ đồng.

trải nghiệm Quan Lạn- Ngày 15/12 vào lúc 15 giờ chiều, công ty Điện lực Quảng Ninh đã chính thức đóng điện đường dây 22kV dài 24km và 10 trạm biến áp 22/0,4kV đưa điện lưới ra hai xã đảo Quan Lạn và Minh Châu thuộc huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là sự kiện nằm trong dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho năm xã đảo của huyện Vân Đồn với tổng mức đầu tư là 305 tỷ đồng.

 

Dự án được khởi công từ tháng 4/2014 tính đến nay đã cung cập điện lưới cho 3/5 xã đảo. Trước đó, đầu tháng 12, xã Bản Sen đã được đóng điện. Điện lực Quảng Ninh đang phấn đấu từ nay đến trước ngày 31/12 sẽ đóng điện nốt hai xã đảo còn lại là Ngọc Vừng và Thắng Lợi. 

 

Đảo Quan Lạn Chính Thức Có Điện Lưới Quốc Gia - Ảnh 1

 

Ngay sau khi đóng điện, Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng bắt đầu ký hợp đồng mua bán điện với người dân trên đảo theo đúng giá quy định của Nhà nước.

 

Việc đưa điện lưới ra năm xã đảo thuộc huyện Vân Đồn có ý đặc biệt quan trọng: người dân địa phương được sử dụng điện lưới quốc gia bằng giá đất liền, góp phần cải thiện đáng kể đời sống, sinh hoạt, đồng thời phát triển căn bản kinh tế-xã hội địa phương, củng cố an ninh quốc phòng tại cụm đảo chiến lược tiền tiêu miền Đông Bắc.

 

Xem Thêm Chương trình Quan Lạn

Đảo Quan Lạn Chính Thức Có Điện Lưới Quốc Gia

Đảo Quan Lạn Chính Thức Có Điện Lưới Quốc Gia
17 1 18 35 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==